Van: Andre Wiering awiering@gmail.com, 4 september 2012

Aan: Leerplichtambtenaren, Directrice Copernicus, College van bestuur Atlascollege, Mark, moeder van Mark

Geachte leerplichtambtenaren,

Naar aanleiding van uw telefoontje van gistermiddag het volgende.

 

Ouders moeten zelf maar een andere school vinden?

In de mail van het Copernicus/Atlascollege van 30 augustus 2012 staat o.a. "3. Ouders vinden een andere, reguliere, VO-school voor mark." Moeten wij als ouders dit serieus nemen? Mark is met behulp van hoofdzakelijk smerige leugens van het Copernicus zelf van school gestuurd; andere scholen die eerst Mark wel wilden hebben, willen Mark niet meer hebben nadat ze met iemand van het Copernicus gesproken hadden. Door de stemmingmakerij van de kant van het Copernicus zit Mark nu thuis. En wij als ouders moeten maar een andere school voor Mark vinden??? Wat vindt de inspectie van deze houding van de school?

 

Zonder ontslag van alle betrokkenen is de situatie voor Mark (en alle andere kinderen) op het Copernicus zeer onveilig

Verder lijkt het ons ook niet echt veilig voor Mark op het Copernicus. Twee dagen voordat Mark van school gestuurd werd (zogenaamd wegens een "vechtpartij" met pestkop M.) hebben Mark en zijn vader uitgebreid gepraat met de directeur van het Copernicus over de herhaalde fysieke bedreigen (dreigen Mark in elkaar te slaan) door pestkop M. (pestkop M. met backup van twee cultuurgenoten). De directeur bleek achteraf helemaal niets gedaan te hebben richting pestkop M. We hebben een geluidsopname waarin de directeur, in aanwezigheid van de huidige directrice van het Copernicus, toegeeft dat hij helemaal niets ondernomen heeft tegen M., ondanks zijn eerdere toezeggingen. De directeur van het Copernicus heeft de zaak bewust uit hand laten lopen met de hoop op een "incident" wat hij twee dagen later dus gekregen heeft, namelijk het blauwe oog bij de pestkop. Hoe veilig is het voor Mark op het Copernicus als de directeur er bewust voor kiest meldingen door ouders van ernstige fysieke bedreigingen door een pestkop gewoon te negeren?? Verder kan Mark dagelijks aanlopen tegen de afdelingsleidster tweede klassen en tegen de adjunct-directeur, dus de twee onderwijskrachten die eerder het hele zieke aanrandingsverhaal en andere leugens uit de duim gezogen hebben, die gedaan hebben aan dossiervervalsing en het vervalsen van een gespreksverslag enz. Wie garandeert Mark dat Mark niet opnieuw het slachtoffer wordt van de ziekelijke fantasie van de rancuneuze afdelingsleidster tweede klassen? De directrice van het Copernicus heeft immers duidelijk gezegd dat zij (de directrice) bepaalt met wie Mark op school in aanraking komt, en niet de ouders.

 

Mark nu aangemeld bij de IVIO-school

De heer [...] (hoofd leerplichtambtenaren Medemblik) heeft eerder reeds mondeling toegezegd akkoord te zullen gaan met het volgen van onderwijs via de IVIO-school. Ik heb op maandag 3 september 2012 opnieuw opgebeld met de onderwijsinspectie die opnieuw heeft bevestigd niet in te zullen grijpen in individuele gevallen. Het Copernicus/Atlascollege wordt dus nog steeds niet aangepakt. Wij als ouders hebben er inmiddels, zoals ik u verteld heb, dus voor gekozen om niet maanden te procederen tot Mark eindelijk wel of niet onderwijs krijgt. Mark gaat nu onmiddellijk lessen volgen aan de IVIO-school, waarvan wij de kosten tot op de laatste cent zullen declareren bij het Copernicus, de school die eigenlijk onderwijs zou moeten geven maar die in werkelijkheid alleen maar geld vangt van het Ministerie zonder serieus onderwijs aan te bieden. Het gaat om de overbrugging tot de invoering van de Wet Passend Onderwijs over 11 maanden.

 

Vijf volstrekt idiote voorwaarden gesteld oor het Copernicus/Atlascollege

Geachte leerplichtambtenaren, in eerdere mails heb ik reeds aangegeven niet serieus in te zullen gaan op de 5 volstrekt idiote "voorwaarden" die het Copernicus stelt voor terugkeer van Mark op het Copernicus, aangezien het voor ons als ouders volstrekt logisch lijkt dat geen enkele ouder ooit met dit soort onrealistische en tendentieuze voorwaarden akkoord zal gaan. Maar omdat kennelijk sommige mensen de voorwaarden toch serieus nemen, wil ik er alsnog op reageren. Voor iedereen die het niet in de gaten heeft: de 5 voorwaarden zijn helemaal niet bedoeld om Mark les te gaan geven, maar de 5 voorwaarden zijn bedoeld om er zeker van te zijn dat Mark géén les gaat krijgen op het Copernicus, of als Mark les gaat krijgen, dat dit is voor een zeer korte periode tot het moment dat niet (volledig) meer wordt voldaan aan alle vijf de voorwaarden.

 

Voorwaarde 1: "Mark ontvangt een ‘rugzak’, waaruit de extra ondersteuning betaald kan worden zonder welke Mark naar de mening van verschillende scholen/locaties niet in staat zal zijn een VO-diploma te behalen. Ouders leveren wat school vraagt om toekenning van een rugzak mogelijk te maken."

Deze eerste "voorwaarde" bevat meteen een element waarvan ook het Copernicus heel goed weet dat dit onmogelijk is. Mark is in een periode van minder dan twee jaar twee maal uitgebreid onderzocht waarbij hij iedere keer een hele lesdag verloren heeft. Beide malen is er geen enkele diagnose uit gekomen, waarbij nog aangetekend kan worden dat bij de eerste aanvraag een vragenlijst uiterst tendentieus was ingevuld door het Copernicus, zonder enige realiteitswaarde en waarbij wij als ouders (toen de psycholoog de vragen en de door het Copernicus gegeven antwoorden voorlas) dachten: Over wie heeft hij het hier? Gaat het hier nog steeds over Mark? Het tweede, recent uitgevoerde en (naar wij de indruk hebben) veel bredere onderzoek, heeft ook niets bijzonders opgeleverd, en zeker geen rugzak. Dit onderzoek is twee jaar geldig; theoretisch zou over twee jaar opnieuw bekeken kunnen worden of een nieuw onderzoek zin heeft, en als ouders zijn wij daar in het jaar 2014 misschien niet principieel op tegen. Maar op 1 augustus 2013 treedt de Wet Passend Onderwijs in werking (!) en is de rugzakjesgekte sowieso verleden tijd. Dat weet het Copernicus ook. Verder is de opmerking "zonder welke Mark naar de mening van verschillende scholen/locaties niet in staat zal zijn een VO-diploma te behalen" niet alleen onwaar maar ook uiterst tendentieus. Voorwaarde 1 betekent in feite dat Mark op ieder moment van school naar huis gestuurd kan worden omdat hij (en dat weten wij nu al zeker!) nooit een rugzak zal kunnen krijgen. Waarom deze volslagen kulvoorwaarde?

Voorwaarde 2: "Ouders en Mark maken een nieuwe start in de samenwerking met de Copernicus. Gedragingen of aantijgingen die de samenwerking bemoeilijken, blijven voortaan achterwege."

En wat over de "gedragingen of aantijgingen" van de kant van het Copernicus/Atlascollege? De mond van de ouders en de mond van Mark wordt hier gesnoerd. Mark en zijn ouders hebben nog nooit op enigerlei wijze excuses ontvangen van het Copernicus voor de vele valse aantijgingen uit de ziekelijke fantasie van de afdelingsleidster tweede klassen. Ook hebben wij nooit excuses ontvangen voor het door de adjunct-directeur van het Copernicus opgestelde valse gespreksverslag over de aanranding, voor de hoofdzakelijk op leugens gebaseerde schorsingen, voor de leugenachtige valse melding bij het AMK enz. enz. Betrokken "onderwijskrachten" zijn nota bene niet eens ontslagen! Ze werken nog gewoon op het Copernicus! Doordat het college van bestuur van het Atlascollege nooit ingegrepen heeft, zijn de problemen op het Copernicus niet verdwenen. Mark en andere totaal onschuldige kinderen lopen iedere dag opnieuw kans om slachtoffer te worden van de zieke aanrandingsfantasieën en van dossiervervalsing door de afdelingsleidster tweede klassen, valse gespreksverslagen van de adjunct-directeur enz. De "aantijgingen" waarover gesproken wordt betreft de keiharde realiteit waarvoor de bewijzen overweldigend zijn. Overigens was alle informatie over de mensonterende handelswijze van het Copernicus/Atlascollege al lang van internet verdwenen, maar eind augustus 2012 hebben wij de hoop op een redelijke houding van het Copernicus opgegeven en inmiddels is er een voorzichtig begin gemaakt met de publicatie van uiteindelijk het volledige misselijkmakende dosier op www.schoolkeuzehoorn.nl en www.atlascollegehoorn.nl . De publicatie is dus niet de oorzaak van de starre compromisloze houding van het Copernicus/ Atlascollege, maar een gevolg daarvan.

Voorwaarde 3: "Het oudercontact over Mark als leerling vindt plaats tussen de moeder van Mark en de mentor, en vice versa."

Voorwaarde 4: "Vragen die de rol van de mentor te buiten of te boven gaan, worden uitsluitend door moeder gesteld aan de locatiedirecteur, in een korte, zakelijke mail."

Hier wordt getracht een wig te drijven tussen beide ouders (de goede moeder en de slechte vader). Geachte leerplichtambtenaren, wat u misschien niet weet is dat beide ouders (dus ook de moeder) een schoolverbod opgelegd gekregen hebben door de adjunct-directeur, nadat de adjunct-directeur en de afdelingsleidster gedaan hadden aan "waarheidsvinding" over de aanranding van een meisje. De beide "getuigen" van de aanranding hebben tegelijkertijd een spreekverbod opgelegd gekregen door de adjunct-directeur. De afdelingsleidster tweede klassen en de adjunct-directeur waren beide doodsbenauwd dat wij als ouders de getuigen te spreken zouden krijgen. Wij weten niet of het schoolverbod nog steeds geldt, maar het schoolverbod is in ieder geval nooit herroepen en tevens hebben wij nooit excuses ontvangen voor het schoolverbod. Uit de voorwaarden begrijpen wij dat er uitsluitend gecommuniceerd mag worden met de locatiedirecteur in korte zakelijke mails. De school vindt de vader van Mark maar lastig, dus beter de mond snoeren, en anders wordt Mark weer van school gestuurd. Uiteraard zal ik als vader van Mark mij altijd blijven inzetten voor scholing voor Mark, wat voor idiote voorwaarden er ook gesteld worden. Alleen de rechter heeft de bevoegdheid ouders uit de ouderlijke macht te ontzetten.

Voorwaarde 5: "Mark neemt niet deel aan meerdaagse activiteiten in schoolverband."

Ook deze voorwaarde blijft zonder onderbouwing. Mark wordt kennelijk nog steeds niet als volwaardige leerling gezien. Kennelijk baseert het Copernicus/ Atlascollege zich nog steeds op de ziekelijke fantasie van de afdelingsleidster tweede klassen. Omdat de afdelingsleidster tweede klassen ziekelijke fantasieverhalen over Mark verspreid heeft, mag het slachtoffer, als er iets leuks georganiseerd wordt, niet mee doen? En Mark en zijn ouders moeten dit maar goed vinden?

 

Onderaan had de directrice van het Copernicus geschreven: "Graag verneem ik van u of u alle drie akkoord gaat met deze vijf voorwaarden." Mark had eerder reeds gemotiveerd aangegeven waarom hij nooit akkoord zal gaan met de 5 volstrekt idiote voorwaarden (zie bijgevoegde mail). Ter ondersteuning van Mark en als antwoord van de vader van Mark op de vijf volstrekt onmogelijke "voorwaarden": de voorwaarden hebben wij nu zwart op wit en ze zullen alle vijf binnenkort gepubliceerd worden. De vijf volstrekt idiote voorwaarden (plus de hele voorgeschiedenis) behoort iedere ouder te weten voordat hij zijn of haar kind naar het Copernicus/ Atlascollege stuurt.

 

Publiciteitsacties dinsdagochtend afgeblazen

Wij hadden voor dinsdagochtend 4 september 2012 een paar publiciteitsacties op touw gezet, maar ondergetekende heeft alle betrokkenen, op verzoek van de heer [...] (contactpersoon Gedragswerk bij het Ministerie van Onderwijs), afbericht gegeven. Wij geven de diplomatie nog een allerlaatste kans voordat heel Nederland de komende jaren kennis krijgt van de praktijken op het Copernicus/Atlascollege.

 

Mvg,

André Wiering Tel.: 0620000717