Onderstaande tabel staan de redenen opgesomd voor de extra schorsingsdag die het Copernicus / Atlascollege opgelegd heeft aan hun slachtoffer na hun eigen "waarheidsvinding" gedurende de onderzoeksschorsing.

In de middelste kolom staan de letterlijke teksten van de drie door het Copernicus / Atlascollege genoemde redenen voor de schorsing, en in de derde kolom staan de redenen die op 12 oktober 2010 (na het politie-onderzoek) zijn opgenomen in het duidelijk valse gespreksverslag. In hun verweerschrift hebben beide liegende en fantaserende onderwijskrachten zich volledig geschaard achter hun eigen leugens, maar ja: ze hadden geen rekening gehouden met de geheime geluidsopname!!!          

 

Tabel met de verschillende redenen voor de extra schorsingsdag van 5 oktober 2010

 

Letterlijke teksten van het gesprek op 5 oktober 2010 van André met de afdelingsleidster en de adjunct-directeur

Gespreksverslag geschreven op 12 oktober 2010

Eerste genoemde reden (school-reis)

De heer adjunct-directeur (31:16):

“Gezien de schoolreis dan”

 

Elders in het gespreksverslag:

Mevrouw de afdelingsleidster (29:39):

“Mark maakte seksueel getinte opmerkingen naar meisjes toe, en hij gedroeg zich heel vreemd op de slaapzaal, hij lag met of zonder onderbroek in bed, hij maakte allerlei seksuele bewegingen.”

 

André (29:55):

“Met onderbroek, niet zonder.”

 

Mevrouw de afdelingsleidster (30:01):

“Ik heb weer een ander verhaal daarover gehoord. En ook (onverstaanbaar, begeleiders?) hebben het ook gezien.”

 

André (30:08):

“Met of zonder onderbroek?”

 

Mevrouw de afdelingsleidster (30:10):

“Met”

 

André (30:12):

“Ja, met onderbroek dus!”

 

De heer adjunct-directeur (35:30):

“Gezien het feit wat er vorige week heeft plaatsgevonden, en vooral die dinsdag, met dat ene meisje, wat de conciërge gesignaleerd heeft en wat op de schoolreis plaatsgevonden heeft, ben ik van mening dat ik hem feitelijk van school zou moeten sturen.”

 

Volledig verdwenen uit het gespreksverslag!!! Vermoedelijke reden is dat de leugen van de afdelingsleidster dat Mark aan twee meisjes gevraagd zou hebben om hem te pijpen (de reden voor ons als ouders om hem op te halen) niet waar bleek te zijn; ondanks herhaalde verzoeken is nog steeds niet duidelijk aan welke twee meisjes Mark dat ooit gevraagd zou hebben, en Mark ontkent in alle toonaarden.

Tweede genoemde reden (busten-incident)

De heer adjunct-directeur (31:16):

“Gezien de situatie van vorige week dinsdag (28 september 2010) wat onze conciërge gesignaleerd heeft,”

 

Elders in het gespreksverslag:

De heer adjunct-directeur (14:37):

“Meneer Wiering, vorige week dinsdag heeft onze conciërge zelf geconstateerd dat Mark op een meisje af liep met de handen naar haar borsten, en zo’n stukje er voor bleef hangen.

(De heer adjunct-directeur doet het met de handen voor en laat zien dat Mark tot 5 centimeter met beide handen voor de borsten van het meisje gekomen is)

Toen heeft de conciërge hem gezegd: Mark, nu kom je hier, nu ga ik met je praten. Op dat moment liet hij een aantal hele vieze dikke scheten waarbij hij in feite zei: “Man, wat ben jij nou voor man, met jou wil ik helemaal niet praten.” Zó weinig fatsoen.”

 

André (15:05):

“U heeft gesproken met de desbetreffende conciërge,[naam Conciërge]en met de heer [naam onderwijsassistent]?”

 

De heer adjunct-directeur (14:37):

“Ik heb gesproken met de desbetreffende conciërge.”

 

André (15:05):

“En die vertelde dus dat Mark dat gedaan zou hebben?”

 

De heer adjunct-directeur (15:18):

“Ja, dat hebben ze geconstateerd! Ze hebben het niet gehoord, ze hebben het gezien!”

 

André (15:26):

“Was het om haar weg te duwen, of was het een seksuele toespeling op...”

 

De heer adjunct-directeur (15:30):

“Het was een seksuele toespeling.”

 

André (15:31):

“Dat vind ik niet correct.”

 

De heer adjunct-directeur (15:33):

“Nou, sterker nog, meneer Wiering, op dat moment kan ik Mark acuut van school sturen wegens seksuele intimidatie. Ik kan hem acuut van school sturen. Dat heb ik niet gedaan nog.”

 

André (15:31):

“Ja, ja.”

 

De heer adjunct-directeur (15:33):

“Dat gaat héél erg ver.”

 

André (15:54):

“Ja, als hij inderdaad, zo gericht (nogmaals dezelfde beweging naar de busten van Meisje Y. nadoend) ...”

 

De heer adjunct-directeur (15:58):

“Wij hoorden dit soort geluiden al meer, dat dit soort gebeurtenissen rond Mark plaats vonden, alleen wij hoorden alleen maar geluiden. We hebben het zelf niet geconstateerd. Maar dinsdag hebben we dus zelf geconstateerd dat het gebeurt.”

 

Elders in het gespreksverslag:

De heer adjunct-directeur (35:30):

“Gezien het feit wat er vorige week heeft plaatsgevonden, en vooral die dinsdag, met dat ene meisje, wat de conciërge gesignaleerd heeft en wat op de schoolreis plaatsgevonden heeft, ben ik van mening dat ik hem feitelijk van school zou moeten sturen.”

 

De heer adjunct-directeur (42:30):

“Maar als die problemen zo groot worden binnen school, dat het zo’n impact heeft binnen de school, dan kan ik niet anders dan hem op grond van de normale regels gewoon van school te sturen. En op basis van seksuele intimidatie had ik dat al kunnen doen.”

 

André (43:09):

“Dat hij met zijn handen richting de busten van [meisje Y] gegaan zou zijn, ja, nou ja, ik was er niet bij.”

 

De heer adjunct-directeur (43:18):

“Dat is gesignaleerd.”

 

André (43:21):

“Ja, Ja, nou ja, dan eh, dan ga ik hem daar zeker op aanspreken. Ik kan wel vertellen waarom ik over dat soort dingen twijfel. Vorig jaar werd verteld dat Mark bij [pestkop meisje S] een klap op haar kont gegeven zou hebben. Later bleek dat het niet zo was, maar dat [pestkop meisje S.] dat verteld had als ..”

 

De heer adjunct-directeur (43:35):

“Zullen we niet in details gaan, want we komen daar niet verder mee.”

 

André (43:40):

“Maar toen bleek het achteraf dus helemaal niet waar te zijn. Dus vandaar dat ik twijfels heb.”

 

 

Volledig verdwenen uit het gespreksverslag!!!

 

De duidelijke reden hiervoor is dat de politie op 12 oktober 2010 ‘s ochtends heeft gedaan aan echte waarheidsvinding waarbij beide getuigen (de conciërge en de onderwijsassistent) hebben verklaard dat ze niets van het bustenincident gezien hadden, dat ze wel gezien hadden hoe Mark geslagen werd, en dat ze daarom boos waren op Pestkop R.. Toen men betrapt was op het vertellen van leugens, heeft men niet gekozen voor het aanbieden van excuses en het ongedaan maken van de schorsing, maar men heeft er voor gekozen om in het verslag het hele bustenincident maar dood te zwijgen!!!!!!!!!!

Derde genoemde reden ((zacht) terugslaan)

De heer adjunct-directeur (31:16):

“en toch ook, voor een klein deeltje maar, de zaak van

vrijdag (1 oktober) waarbij hij bij ons had moeten komen en niet zelf het initiatief had moeten nemen,”

 

Elders in het gespreksverslag:

De heer adjunct-directeur (5:50):

“Het gaat mij er niet om of [meisje Y] één keer geslagen heeft, het gaat mij er niet om of [meisje Y] twee keer geslagen heeft, het gaat mij er niet om dat [meisje Y] geduwd heeft, het gaat mij er om dat het begonnen is bij [meisje Y]; dat zei ik u. Daar gaat het om.”

(Nog meer tekst, maar niet echt van belang aangezien Mark door de bewakingscamera’s grotendeels was vrijgepleit van het incident van 1 oktober.)

 

“de problemen van afgelopen vrijdagmiddag”

 

Maar Mark was door de bewakings-kamera’s juist grotendeels vrijgepleit van de valse beschuldigingen van vrijdag 1 oktober 2010!

Vierde genoemde reden

Dit is niet genoemd als reden voor de tweede schorsingsdag, en dit komt in het hele gesprek niet voor.

“herstellen rust, normaliseren van de situatie”

Vijfde genoemde reden

Dit is niet genoemd als reden voor de tweede schorsingsdag, en dit komt in het hele gesprek niet voor.

“organisatie van het volgende punt rondmaken”